افرادی که در لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام میکنند، در صورت قبولی یک کد با عنوان کیس نامبر (Case Number) دریافت میکنند که به عنوان شماره پرونده تا پایان مراحل دریافت ویزا و گرین کارت از آن استفاده خواهد شد.

کیس نامبر برندگان لاتاری 2021

کیس نامبر برندگان لاتاری ۲۰۲۱

نمونه ای از کیس نامبر دریافتی:

۲۰۲۱AS00002520