زمان ثبت نام لاتاری و مهلت ثبت نام

زمان ثبت نام در لاتاری گرین کارت آمریکا (DV-2022) امسال از ۱۶ مهر تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹میباشد.

زمان و تاریخ آغاز ثبت نام در لاتاری 2022

زمان و تاریخ آغاز ثبت نام در لاتاری ۲۰۲۲

شرایط ثبت نام در لاتاری گرین کارت را میتوانید در صفحه شرایط ثبت نام لاتاری آن مطالعه نمایید.

 

ثبت نام لاتاری