زمان ثبت نام لاتاری و مهلت ثبت نام

زمان ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا (DV-2022) امسال از ۱۰ مهر تا ۱۴ آبان ۱۳۹۹ میباشد..

شرایط ثبت نام در لاتاری گرین کارت را میتوانید در صفحه شرایط ثبت نام لاتاری آن مطالعه نمایید.

 

ثبت نام لاتاری