با توجه به شکایت ایالت هاوایی نسبت به مصداق های “رابطه خویشاوندی اصیل”، دیوان عالی آمریکا تعریف جدیدی از رابطه اصیل (Bona Fide Relationship) ارائه داد.

درپی شکایت ایالت هاوایی و چندین ایالت دیگر، قاضی فدرال حکم داده که تفسیر دولت آمریکا از تصمیم دیوان عالی دقیق نبوده و گفته است که پدربزرگ، مادربزرگ، خاله، دایی، عمه، عمو، همسر خواهر، همسر برادر،‏ نوه، خواهرزاده، برادرزاده ‏و همین‌طور خاله‌زاده، عموزاده، دایی‌زاده، عمه‌زاده هم مصداق «خویشاوندی اصیل» اند و به این ترتیب از فرمان منع ویزای ترامپ معاف می‌شوند.

‌بدین معنی که اگر فردی یکی از این بستگان را در آمریکا داشته باشد، معاف از فرمان منع ویزا خواهد شد.

رابطه خویشاوندی اصیل یا Bona Fide Relationship چیست؟

– افراديكه ارتباط خويشاوندى اصیل در آمريكا دارند. اين خويشاوند اصیل شامل والدين، همسر، فرزند، عروس، داماد، خواهر يا برادر تنى يا ناتنى، پدربزرگ، مادربزرگ، خاله، دایی، عمه، عمو، همسر خواهر، همسر برادر،‏ نوه، خواهرزاده، برادرزاده ‏و همین‌طور خاله‌زاده، عموزاده، دایی‌زاده، عمه‌زاده.

پیش از این، صرفاً پدر، مادر، برادر، خواهر و همسر و فرزندان میتوانستند مشمول و مصداق «رابطه اصیل» بودند.

در حال حاضر، اتباع ایرانی که برای دریافت ویزای آمریکا اقدام کرده اند، در صورتی که یکی از موارد فوق را داشته باشند، امکان دریافت ویزا خواهند داشت.

برندگان لاتاری 2017 و برندگان لاتاری 2018 نیز تا به امروز مشمول این قانون میباشند و میتوانند از روابط فوق برای گرفتن ویزای آمریکا استفاده کنند.