هزینه های زندگی در ایالت های مختلف آمریکا متفاوت است. تصور هزینه زندگی در هاوایی یا نیویورک برای اهالی نبراسکا، میشیگان و آلاباما واقعاً دشوار است. طبق آخرین بررسی های صورت گرفته در تمامی ایالت های آمریکا توسط مرکز اطلاعات و تحقیقات اقتصادی میزوری، شاخص گران یا ارزان بودن زندگی در یک ایالت نسبت به واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا سنجیده شده و بر اساس 6 فاکتور مسکن، خوار و بار، امکانات رفاهی، حمل و نقل، خدمات درمانی و هزینه های متفرقه تعیین میشود.

با توجه به اینکه از جمله نگرانی های برندگان لاتاری و افرادی که ویزای مهاجرتی آمریکا دارند، انتخاب ایالت مناسب برای زندگی میباشد، توصیه میکنیم سلسله مقالات ما را در رابطه با ایالت های ارزان قیمت و گران قیمت آمریکا مطالعه نمایید.

15- آیووا (IOWA)

مسکن: 18.6% ارزانتر
حمل و نقل: 3.3 % ارزانتر
خوار و بار: 4.7% ارزانتر

14- جورجیا (GEORGIA)

مسکن: 24.2% ارزانتر
حمل و نقل: 6.7% ارزانتر
خوار و بار: 0.9 % ارزانتر

13- نبراسکا (NEBRASKA)

مسکن: 14.7% ارزانتر
حمل و نقل: 6.2% ارزانتر
خوار و بار: 3.8% ارزانتر

12- آلاباما (ALABAMA)

مسکن: 26% ارزانتر
حمل و نقل: 7.1% ارزانتر
خوار و بار 2.3% ارزانتر

11- میزوری (MISSOURI)

مسکن: 24.6% ارزانتر
حمل و نقل: 6.6% ارزانتر
خوار و بار: 3.3% ارزانتر

10- کنتاکی (KENTUCKY)

مسکن: 19.5% ارزانتر
حمل و نقل: 2.6% ارزانتر
خوار و بار: 11.1% ارزانتر

9- تگزاس (TEXAS)

مسکن: 15.5% ارزانتر
حمل و نقل: 6.3% ارزانتر
خوار و بار: 10.5% ارزانتر

8- کانزاس (KANSAS)

مسکن: 22.6% ارزانتر
حمل و نقل: 7.5% رازانتر
خوار و بار: 6.4% ارزانتر

7- تنسی (TENNESSEE)

مسکن: 22.5% ارزانتر
حمل و نقل: 10.1% ارزانتر
خوار و بار: 7.3% ارزانتر

6- آیداهو (IDAHO)

مسکن: 77.8% ارزانتر
حمل و نقل: 6.1% ارزانتر
خوار و بار: 14.6% ارزانتر

5- اوکلاهاما (OKLAHOMA)

مسکن: 23.3% ارزانتر
حمل و نقل: 11.9% ارزانتر
خوار و بار: 7% ارزانتر

4- آرکانزاس (ARKANSAS)

مسکن: 22.3% ارزانتر
حمل و نقل: 10.9% ارزانتر
خوار و بار: 7.3% ارزانتر

3- میشیگان (MICHIGAN)

مسکن: 22.9% ارزانتر
حمل و نقل: 2.4% ارزانتر
خوار و بار: 10.4% ارزانتر

2- ایندیانا (INDIANA)

مسکن: 24.2% ارزانتر
حمل و نقل: 8.4% ارزانتر
خوار و بار: 7.6% ارزانتر

1- میسیسیپی (MISSISSIPPI)

مسکن: 31.6% ارزانتر
حمل و نقل: 6.9% ارزانتر
خوار و بار: 5.4% ارزارنتر

 

منبع: CNBC