ثبت نام در لاتاری گرین کارت آمریکا برای همه افرادی که در لیست کشورهای مجاز هستند آزاد است. همه افراد میتوانند ثبت نام کنند و از شانس برنده شدن داشته باشند. اما الزاماً همه افرادی که در لاتاری برنده میشوند شانس گرفتن ویزا نخواهند داشت.

اما عواملی که باعث مردودی شما در لاتاری یا بعد از برنده شدن میشود چیست؟

  1. ثبت اطلاعات اشتباه در فرم ثبت نام
  2. فردی که مجرد است و رسماً ازدواج نکرده، اما اسم نامزد یا دوستش را بعنوان همسر آینده اش در فرم قرار داده است.
  3. فردی که رسماً متاهل است، اما اطلاعات همسر یا فرزندانش را در فرم لاتاری ثبت نکرده است.
  4. فردی که رسماً متاهل است، در شرف جداییست، جدا از همسرش زندگی میکند، اما هنوز به صورت رسمی جدا نشده و طلاقنامه ندارد، اما در فرم لاتاری بعنوان فرد مطلقه یا مجرد ثبت نام میکند.
  5. عکس که روتوش زیادی خورده، آرایش بسیار غلیظی دارد، مطابق استانداردهای مناسب ثبت نام لاتاری نیست. کیفیت پایینی دارد یا از لوازم ممنوعه مانند عینک طبی، کلاه و غیره استفاده شده است.
  6. جابجایی در عکسهای استفاده شده. برای مثال عکس متقاضی اصلی و همسرش جابجا ثبت شده است.
  7. اشتباه در ثبت Country of Eligibility که بدون شک باعث مردودی میشود.
  8. اشتباه در درج شماره و تاریخ انقضای پاسپورت
سالانه صدها نفر صرفاً به خاطر اشتباهات فوق در زمان ثبت نام در لاتاری شانس دریافت ویزای آمریکا را از دست میدهند و متاسفانه زمانی به ما مراجعه میکنند که کار از کار گذشته و نمیتوان کاری کرد.

فرم ثبت نام در لاتاری ۲۰۲۱