عکس لاتاری نوزاد

اگر دارای فرزند هستید و در زمان ثبت نام در لاتاری فرزند شما حتی یک روزه است، باید عکس مطابق با استاندارهای ذکر شده اداره مهاجرت تهیه و بعد ثبت نام کنید. به خاطر داشته باشید در صورت عدم ارائه عکس فرزند، ثبت نام شما بدون فرزند انجام میشود و این امر باعث مردود شدن کیس شما حتی بعد از قبولی خواهد شد.

عکاسی از کودک و نوزاد به خودی خود کاری دشوار است حال اینکه این عکس دارای شرایط خاصی هم باشد.

اگر به هر دلیلی نمیتوانید به عکاسی مراجعه کنید و عکس مناسب را در آتلیه بگیرید، میتوانید از روش های زیر برای گرفتن عکس نوزاد استفاده کنید:

روش اول برای گرفتن عکس از نوزاد، او را به پشت روی پارچه ای یک دست سفید بخوابانید. در زمان گرفتن عکس حواستان باشد که سایه روی نوزاد نیفتد مخصوصاً اگر عکس را از بالا میگیرید و مانع از افتادن نور لامپ روی چهره خواهید شد. بهترین زمان عکاسی در منزل در طول روز است که نور طبیعی باشد.
نحوه گرفتن عکس کودک و نوزاد لاتاری گرین کارت آمریکا

 

عکس مناسب لاتاری نوزاد

روش دوم گرفتن عکس نوزاد نشاندن کودک روی صندلی ماشین کودک است که با پارچه سفید پوشانده شده و رو به دوربین نشسته باشد. استفاده از صندلی کودک کمک میکند که سر نوزاد به چپ و راست خم نشود و ثابت رو به دوربین بماند.

نمونه عکس مناسب لاتاری نوزاد

نکته: در عکس نوزادان و کودکان به هیچ وجه نباید فرد دیگری در عکس دیده شود. کودک باید رو به دوربین بوده و چشمانش باز باشد.

نمونه هایی از تصاویر نامناسب نوزاد و کودک جهت ثبت نام در لاتاری آمریکا

تصاویر نامناسب کودک و نوزاد در لاتاری

نمونه هایی از تصاویر مناسب نوزاد و کودک جهت ثبت نام در لاتاری آمریکا

عکس لاتاری مناسب نوزاد و کودک