متقاضی گرامی؛
با تکمیل فرم زیر و انتخاب یکی از تاریخ های ذکر شده میتوانید در وبینار برندگان لاتاری ۲۰۲۱ شرکت کنید. پس از تکمیل فرم و واریز مبلغ، اطلاعات ورود به وبینار به آدرس ایمیل شما ارسال میشود که در ساعت مشخص و روز مشخص از آن برای ورود به سیستم استفاده خواهید کرد. 

برنامه هفته سوم خرداد

روز تاریخ ساعت برگزاری
دوشنبه ۱۹ خرداد (برگزار شد) ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
سه شنبه ۲۰ خرداد (برگزار شد) ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
چهارشنبه ۲۱ خرداد (برگزار شد) ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
پنجشنبه ۲۲ خرداد (برگزار شد) ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
جمعه ۲۳ خرداد (برگزار شد) ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

برنامه هفته چهارم خرداد

روز تاریخ ساعت برگزاری
دوشنبه ۲۶ خرداد (برگزار شد) ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۳۰
جمعه ۳۰ خرداد (ظرفیت تکمیل) ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۳۰