پرسشی که اغلب دارندگان ویزای آمریکا (مهاجرتی و غیر مهاجرتی) بعد از دریافت ویزا دارند.

چه مقدار پول نقد میتوانم با خودم به آمریکا ببرم؟

حداکثر 10.000 دلار آمریکا برای هر نفر

طبق قانون و مطابق اطلاعیه اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده آمریکا (CBP)، شما آزادید تا هر مقدار پول که میخواهید با خود به آمریکا آورده و یا از آمریکا خارج کنید، اما حمل بیش از 10.000$ به صورت نقد و همراهتان مجاز نیست و در غیر اینصورت باید حتماً به افسر گمرک مستقر در فرودگاه اطلاع دهید. مطابق قانون، مخفی کردن تعمدی بیش از 10.000$ یا معادل آن به صورت گونه کالای با ارزش که قابلیت نقد شوندگی دارند بعنوان قاچاق ارز محسوب شده و مشمول مجازات میباشد.

جهت اظهار ارز همراه بیش از 10.000 دلار باید از طریق فرم FinCEN Form 105 اقدام کنید. جهت دانلود این فرم به این آدرس مراجعه کنید.