زمان اعلام مصاحبه برندگان لاتاری:

پس از اینکه پرونده شما وارد مرحله روال اداری یا به اصطلاح کارنت شد، از محل و تاریخ دقیق مصاحبه در سفارت مطلع خواهید شد. به خاطر داشته باشید حضور به موقع در سفارت حائز اهمیت بسیار بالاییست. سعی کنید حداقل یک ساعت قبل از ساعت تعیین شده در محل سفارت حاضر شوید.

نحوه انجام مصاحبه برندگان لاتاری:

مصاحبه معمولاً در حالت عادی 5 تا 10 دقیقه به طول می انجامد و در واقع در صورتی که افسر پرونده شما در رابطه با بخشی از مدارک تان نیاز به اطلاعات بیشتری داشته باشد از شما سوال میکند. ممکن است این سوال ها در رابطه با گذشته یا آینده شما باشد.
در محل مصاحبه (آنکارا، ابوظبی و یا ایروان برای افرادی که ساکن ایران یا هر یک از این کشورها هستند) افسر مصاحبه معمولاً با ایرانی ها فارسی صحبت میکند. در واقع از شما سوال میپرسند که آیا میخواهید فارسی صحبت کنید یا انگلیسی که به انتخاب شما با آن زبان با شما مصاحبه انجام میگردد. بنابراین نیازی به حضور مترجم یا وکیل در روز مصاحبه نیست.

هزینه صدور ویزای لاتاری:

هزینه صدور ویزای لاتاری برای هر فرد 330 دلار آمریکا میباشد که قبل از مصاحبه در محل سفارت از شما دریافت میشود.
چه ویزا صادر شود و چه نشود، این مبلغ غیر قابل برگشت میباشد.