مزایای گرین کارت برای مهاجران:

شما میتوانید:

  • در هر نقطه از ایالات متحده آمریکا به صورت دائمی سکونت داشته باشید.
  • در آمریکا کار کنید.
  • ملک بخرید.
  • مدارس دولتی و عمومی ثبت نام کنید.
  • اقدام به اخذ گواهینامه رانندگی در ایالت محل سکونت تان کنید.
  • به نیروهای مسلح ایالات متحده ملحق شوید.
  • از بیمه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و خدمات درمانی در صورت واجد شرایط بودن برخوردار شوید.
  • زمانیکه واجد شرایط بودید، برای شهروندی اقدام کنید. این پروسه در آمریکا Naturalization نام دارد.
  • برای همسر یا فرزندان مجردتان درخواست ویزا و اقامت در آمریکا بدهید.
  • تحت شرایط معینی آزادانه آمریکا را ترک یا به آمریکا بازگردید.