پاسپورت سفید یا Re-entry Permit:

وقتی که کارت اقامت دائم آمریکا را دریافت کرید، تا زمانیکه طبق قوانین مهاجرت شرایط تان عوض نشده باشد، میتوانید اقامت دائم تان را حفظ کنید. یکی از مواردی که منجر به از دست دادن گرین کارت میشود، ترک آمریکا به مدت طولانی مدت و عدم اطلاع دولت آمریکا میباشد. برای اجتناب از دست دادن گرین کارت تان موارد زیر را رعایت کنید:

  • تحت هیچ شرایطی آمریکا را به مدت طولانی ترک نکنید مگر در شرایط خاص نظیر ادامه تحصیل در خارج از آمریکا، شغل موقت، یا نگهداری از اعضای خانواده. اگر غیبت شما یکسال یا بیشتر باشد، نمیتوانید از گرین کارت تان برای بازگشت به آمریکا استفاده کنید. (راهکار استفاده از پاس سفید یا re-entry permit است)
  • اگر اتفاقی افتاد و برگشت شما به تعویق افتاد، باید دلیل قانع کننده ای برای تاخیر و غیبت طولانی مدت تان داشته باشید.
  • در مدت غیبت تان مالیات های فدرال، ایالتی و یا محلی را پرداخت کنید.
  • اگر 18 تا 26 ساله مذکر هستید، در سیستم خدمت نظام وظیفه داوطلبانه ثبت نام کنید.
  • در صورت تغییر آدرس حتماً طی 10 روز به اداره مهاجرت USCIS اطلاع دهید.
مدارک مهمی که از کشور خودتان آورده اید را در جای امنی نگهداری کنید. این مدارک شامل گذرنامه، شناسنامه، سند ازدواج، سند طلاق، مدرک تحصیلی و مدارک پایان دوره های تخصصی، حرفه ای و آموزشی میباشند.