مدت اعتبار گرین کارت:

مدت اعتبار گرین کارت معمولاً 10 ساله است و حتماً قبل از انقضا یا در صورت تغییر نام، اقدام به تعویض آن کنید. این کار با تکمیل فرم تعویض یا صدور مجدد گرین کارت با کد I-90 انجام میگیرد.
اگر مهاجر مشروط از طریق ازدواج یا کارآفرین هستید، مدت اعتبار گرین کارت شما 2 ساله است. بنابراین جهت تعویض یا تمدید اعتبار کارت از فرم I-90 استفاده نکنید. شما بایستی قبل از اتمام اعتبار کارت، اقدام به حذف شرط موقت اقامت تان کنید.

پاسپورت سفید:

گرین کارت به شما اجازه اقامت و کار دائم در ایالات متحده را میدهد و شما میتوانید در هر زمان که تمایل دارید از آمریکا خارج و به آن وارد شوید. اما تردد با گرین کارت تابع برخی مقررات است. اگر مدت اقامتتان خارج از ایالات متحده بیشتر از 12 ماه است، باید علی رغم ارائه گرین کارت، مدارک دیگری جهت ورود مجدد به آمریکا ارائه دهید. این سند پاسپورت سفید، Travel Document یا Re-entry Permit نام دارد.

به خاطر داشته باشید در صورتی که قصد خروج از آمریکا را به مدت بیش از 12 ماه و حداکثر تا 24 ماه را دارید، حتماً قبل از خروج تان اقدام به اخذ این اسناد کنید. پاسپورت سفید دفترچه ای شبیه به گذرنامه است که روی آن عبارت TRAVEL DOCUMENT نوشته شده و توسط اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده صادر میشود.
در صورت نیاز به اقدام جهت اخذ پاسپورت سفید، فرم USCIS I-131 را تکمیل کنید.