با توجه به تماس های مکرر از سوی متقاضیان ثبت نام لاتاری 1397 (لاتاری 2020) با موسسه بهسا تراول، به اطلاع میرسانیم، قاعدتاً باید این دوره نیز ثبت نام لاتاری مطابق سالهای گذشته انجام شود مگر اینکه با تصویب قانونی از برگزاری لاتاری یا حداقل ثبت نام ایرانیان در لاتاری گرین کارت آمریکا جلوگیری بعمل آید. لذا با توجه به اینکه هنوز هیچگونه اطلاعیه ای مبنی بر لغو ثبت نام لاتاری گرین کارت منتشر نشده و اخباری نیز در این زمینه درج نگردیده است، انتظار میرود ثبت نام این دوره نیز انجام شود.

شرایط ثبت نام لاتاری

جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به ثبت نام و برندگان لاتاری در کانال موسسه بهسا تراول به نشانی https://t.me/BehsaTravel عضو شوید.