فرایند کلیرنس برندگان لاتاری:

FBI Check، کلیرنس یا همان Administrative Processing پروسه ایست که پس از انجام مصاحبه طی آن شما بایستی در انتظار بررسی سوابق و یا تایید صلاحیت جهت دریافت ویزای مهاجرتی آمریکا باشید. این دوره معمولاً از 6 هفته به بالا می باشد و پس ازآن در صورت تایید صلاحیت، از طریق سایت سفارت از نتیجه آن مطلع خواهید شد.

در حالت عادی اگر سفارت تشخیص دهد که شما واجد شرایط دریافت ویزا میباشید، پاسپورت شما را نگه داشته و چند روز آینده با درج ویزا، آنرا به شعبه پستی که قبلاً تعیین کرده اید ارسال میکنند.
اما در صورتیکه سفارت تشخیص دهد که سوابق شما نیاز به بررسی بیشتری دارد، برگه صورتی رنگی به شما داده میشود و از شما خواسته میشود به کشور خود بازگردید و از طریق سایت سفارت پیگیر نتیجه بررسی شوید. این مرحله Administrative Processing، کلیرنس و یا FBI Check نام دارد. در صورتیکه کیس نامبر شما در سایت سفارت درج شود و دریافت ویزای شما تایید شود، بایستی به محل سفارت رفته و گذرنامه تان را تحویل دهید و پس از چند روز از مرکز پستی تعیین شده گذرنامه و ویزا را دریافت نمایید.

در صورتی که مرحله Administrative Processing تا 30 سپتامبر برنامه DV ادامه پیدا کند و خبری از ویزا نباشد، کیس شما واجد شرایط برای دریافت ویزا شناخته نشده است و دیگر نباید منتظر دریافت ویزا باشید و در نتیجه بایستی دریافت ویزا را فراموش کنید.
در تمامی مدت پس از حضور در سفارت می توانید شرایط و وضعیت کیس خود را از طریق لینک زیر پیگیری نمایید:

https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx