SSN شماره تامین اجتماعی یا کد ملی آمریکا

SSN شماره منحصر به هر فرد در آمریکاست که توسط دولت به افراد اختصاص داده میشود، مشابه کد ملی در ایران. این شماره به دولت کمک میکند درآمد و مزایای شما را رصد کند. این شماره همچنین توسط موسسات مالی یا سایر سازمان ها مانند مدارس و شرکت ها، اداره ثبت در زمان خرید یا اجاره ملک جهت شناسایی و احراز هویت شما استفاده میشود.
برنامه تامین اجتماعی در آمریکا مزایای زیادی از جمله برای افراد بازنشسته و اعضای خانواده شان، افراد ناتوان جسمی و از کار افتاده و خانواده شان، و اعضای خانواده افرادی که فوت شده اند دارد. اداره دولتی متولی تامین اجتماعی در آمریکا Social Security Administration (SSA) نام دارد.

دریافت Social Security Number

چه مدت طول میکشد تا SSN صادر شود؟

برندگان لاتاری گرین کارت آمریکا پس از ورود به آمریکا نیازی به اقدام جهت گرفتن SSN ندارند و این کد به همان آدرسی که گرین کارت تان ارسال میشود از طریق اداره تامین اجتماعی طی مدت سه هفته تا یک ماه پس از ورودشان به آمریکا ارسال خواهد شد. اگر پس از یک ماه SSN به آدرستان ارسال نشد، با اداره تامین اجتماعی SSA تماس بگیرید.

کد ملی یا SSN شما سند هویتی شماست و باید با دقت از آن مراقبت کنید. کد ملی را تنها در اختیار افراد یا سازمان های مورد اعتماد قرار دهید. در صورت عدم نیاز به کارت ملی، آنرا با خود بیرون نبرید و در منزل نگهداری کنید.