آغاز زندگی جدید در آمریکا:

پس از دریافت ویزا و سفر به آمریکا، بایستی برای دریافت گرین کارت و SSN اقدام کنید. پیشنهاد میکنیم مقالات ما را تحت عنوان “زندگی در آمریکا” مطالعه نمایید. این قسمت بخشهای بسیار مفصلی در رابطه با شرایط پس از ورود و اقامت به عنوان مهاجر قانونی به شما میدهد.