تمکن مالی و اسپانسر برندگان لاتاری:

از مهمترین مدارکی که برندگان لاتاری بایستی به همراه سایر مدارک به سفارت ارائه دهند، گواهی تمکن مالی است. اثبات تمکن یا توان مالی به روش های زیر ممکن است:

  • موجودی حساب شخصی برنده لاتاری
  • سند ملکی به نام یا همراه برنده لاتاری
  • پیشنهاد شغلی (Job Offer) از یک کارفرما در ایالات متحده
  • اسپانسر

هدف از این کار اثبات توان مالی متقاضی جهت زندگی در آمریکا میباشد تا از Public Charge یا اصطلاحاً وابسته به دولت شدن جلوگیری شود.

اثبات تمکن مالی از طریق موجودی حساب شخصی:

بسته به تعداد اعضای کیس برنده لاتاری، میزان رقم موجودی حساب شخصی شما متفاوت است که نیاز به بررسی دارد. دریافت تمکن مالی از هر بانکی در ایران یا خارج از ایران ممکن است، اما حتماً باید این گواهی به زبان انگلیسی و معادل دلاری موجودی حساب در آن قید شود. معمولاً در ایران شعب بین الملل یا حتی شعب معمولی بانکها به درخواست شما گواهی تمکن مالی از حساب متقاضی را به زبان انگلیسی ارائه میدهند.

اثبات تمکن مالی از طریق سند ملکی:

در این روش، شما بایستی از طریق یک کارشناس دادگستری اقدام به قیمت گذاری ملکتان که به نام فرد برنده شده یا همسر ایشان باشد نمایید. این گواهی نیز بایستی به زبان انگلیسی باشد.

اثبات تمکن مالی از طریق پیشنهاد شغلی:

در صورتی که تخصص و مهارت شما بتواند نظر یک موسسه یا شرکت تجاری در ایالات متحده را جلب نماید و برای جذب شما درخواست دهد و حقوق ماهیانه به شما پرداخت کند، میتوانید از این درخواست به عنوان یک گواهی تمکن مالی برای اثبات توان مالی تان در زمان زندگی در آمریکا استفاده نمایید.

اثبات تمکن مالی از طریق اسپانسر:

برای برندگان لاتاری، اسپانسر یا Petitioner فردیست که در ایالات متحده زندگی میکند. شهروند دائم آمریکاست و پاسپورت آمریکایی دارد. اسپانسر باید آنقدر درآمد و توان مالی در آمریکا داشته باشد تا بتواند فرم Affidavit of Support را جهت حمایت مالی از متقاضی امضا کند. صدور و امضای این فرم هزینه ای ندارد و باید اصل فرم به همراه امضای اسپانسرتان برای شما ارسال شود تا در زمان مصاحبه تحویل سفارت دهید.

مدارک مورد نیاز اسپانسر:

  1. کپی پاسپورت یا گرین کارت دائم
  2. فرم تکمیل و امضا شده I-134
  3. اظهارنامه مالیات بر درآمد سال اخیر (فرم 1040)
  4. فرم W-2 برای سال مالی اخیر

اسپانسر شما حتماً باید اظهارنامه مالیات بردرآمد سال اخیر را پرداخت کرده باشد. دقت داشته باشید که در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک بالا به همراه فرم اسپانسر به سفارت، باعث مردودی اسپانسرتان خواهد شد و عواقب آن متوجه کیس برنده لاتاری میشود. نکته آخری که گاهاً در میان متقاضیان با آن برخورد کرده ایم، ارسال فرم I-134 بدون امضای اسپانسر است که موجب مشکلات متعددی شده است. حتماً قبل از ارسال فرم از آمریکا، مجدداً از اسپانسرتان بخواهید که امضای فرم را چک کند.

اسپانسر به عنوان یکی از موارد مورد نیاز جهت اثبات توان مالی شما میباشد و الزاماً اجباری برای داشتن اسپانسر وجود ندارد. چنانچه بتوانید با استفاده از توان مالی شخصی تان مانند ارائه گواهی بانکی و یا سند ملکی به سفارت تمکن مالی تان را اثبات کنید، به هیچ وجه نیاز به داشتن اسپانسر در آمریکا ندارید. در صورتی که در هر مرحله از تهیه مدارک و همچنین در تکمیل فرم های مربوط به اسپانسر لاتاری نیاز به مشاوره دارید، میتوانید از کارشناسان ما کمک بگیرید. دانش و تجربه سال های گذشته ما یقیناً راه گشای بسیاری از مسائل شما در مسیر دریافت گرین کارت خواهد بود.